+420 577 912 861 info@unique.cz

Dne 9.5.2023 úspěšně proběhl na obou provozovnách naší společnosti dohledový audit. Tento audit zahrnoval přezkoumání systému management, ověření provozních procesů a činností na místě, jakož i ověření záznamů souvisejících s auditovanými projekty nebo činnostmi. Jeho výsledkem je pokračování udělené certifikace.