+420 577 912 861 info@unique.cz

V měsíci dubnu provedlo CQS – sdružení pro certifikaci systémů jakosti v naší společnosti dozorový audit plnění kritérií a norem dle ČSN EN ISO 9001:2009. Naše společnost prokázala dodržování potřebných kriterií. Certifikáty jsou k dispozici na stránce kvalita.