+420 577 912 861 info@unique.cz

Rekonstrukce podlahy výrobní haly a skladu

V průběhu měsíce dubna jsme dokončili rekonstrukce podlah ve výrobní hale a skladovacích prostorách. Rekonstrukce proběhla ve čtyřech etapách, kdy se začalo nejdříve ve výrobní hale a to pouze za částečného omezení výroby. Poslední dvě etapy proběhly ve skladovacích...

Veletrh JEC WORLD 2018, Paříž

Děkujeme všem obchodním partnerům a návštěvníkům za návštěvu naší expozice v průběhu výstavy JEC WORLD 2018 v Paříži.    

Polymerní kompozity 2017

Ve dnech 17. – 18. května se zúčastníme konference Polymerní kompozity 2017 s tématickým zařazením na vývoj materiálů a jejich vlastnosti, technologie zpracování, inovační aplikace, konstrukce a výpočty. Konference se koná ve dvouletých intervalech od roku 1968....

Aktualizace atestů

V průběhu měsíce března jsme aktualizovali atesty vyráběných tkanin u Textilního zkušebního ústavu v Brně. Testována byla plošná hmotnost, tloušťka, pevnost, tažnost a obsah spalitelných látek. Atesty poskytneme na vyžádání zákazníka v elektronické podobě....

Dozorový audit 2017

V měsíci dubnu provedlo CQS – sdružení pro certifikaci systémů jakosti v naší společnosti dozorový audit plnění kritérií a norem dle ČSN EN ISO 9001:2009. Naše společnost prokázala dodržování potřebných kriterií. Certifikáty jsou k dispozici na stránce kvalita....

Takový byl veletrh JEC WORLD 2017

Děkujeme všem obchodním partnerům a návštěvníkům za návštěvu naší expozice v průběhu výstavy JEC WORLD 2017 v Paříži.                 

JEC WORLD 2017

Stejně jako v předešlých letech se i v letošním roce budeme prezentovat veletrhu JEC WORLD 2017, který se bude konat v Paříži ve dnech 14-15-16 března 2017. Srdečně vás zveme k návštěvě naší expozice. Najdete nás na výstavišti Paris Nord Villepinte v hale č. 6, stánek...

Recertifikační audit

V měsíci dubnu provedlo CQS – sdružení pro certifikaci systémů jakosti v naší společnosti recertifikační audit systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009. Výsledkem dozorového auditu je prodloužení trvání platnosti certifikátu kvality. Certifikáty jsou k...