+420 577 912 861 info@unique.cz

PROJEKTY

Rozvoj a novinky ve společnosti.

PROJEKT ROZŠÍŘENÍ SKLADOVACÍCH A VÝROBNÍCH PROSTOR

V letošním roce zahájíme rozšíření skladovacích a výrobních prostor naší firmy. Vzhledem k rostoucím požadavkům zejména na skladování jak hotových výrobků, tak i vstupních materiálů, se vedení společnosti rozhodlo pro přístavbu ke stávajícím prostorům firmy. Po vyřízení veškeré administrativy se stavbou spojené, bychom vám zde rádi prezentovali náš projekt a budoucí podobu našich firemních prostor. Nové skladovací prostory budou mít samostatnou příjezdovou cestu, která umožní rychlý a snadný přístup do nových prostor.

ÚSPORY ENERGIE VE SPOLEČNOSTI UNIQUE TEXTILES, S.R.O.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Realizace úsporných opatření v rámci 1. etapy projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003224 Dodávka, instalace a stavební práce spojené s přesunem kompresorovny včetně instalace kompletní klimatizace výrobní haly, instalace LED osvětlení a Energysaveru.

Realizace úsporných opatření v rámci 2. etapy projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003224 Dodávka a instalace fotovoltaických článků na střechu výrobní haly.