+420 577 912 861 info@unique.cz

ÚSPORY ENERGIE VE SPOLEČNOSTI UNIQUE TEXTILES, S.R.O.

Je spolufinancován Evropskou unií

Realizace úsporných opatření v rámci 1. etapy projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003224 Dodávka, instalace a stavební práce spojené s přesunem kompresorovny včetně instalace kompletní klimatizace výrobní haly, instalace LED osvětlení a Energysaveru.

Realizace úsporných opatření v rámci 2. etapy projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003224 Dodávka a instalace fotovoltaických článků na střechu výrobní haly.