+420 577 912 861 info@unique.cz

Dne 13.11.2023 jsme u nás rádi přivítali studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ústavu výrobního inženýrství. Po krátkém představení technologie výroby následovala prohlídka výrobní haly a našich tkalcovských stavů a páskovacích strojů. Těšíme se, že v této spolupráci Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně budeme i v budoucnosti pokračovat.